^
בס"ד
search

בקרוב במוּדעוּת

לומדים קבלה יחד
יסודות קבלה בכתבי בעל הסולם
דוד אגמון
29/06/2017 שעה 19:00
מידע נוסף
נפש החיים
לימוד סודות מהזוהר הקדוש
משה שרון
29/06/2017 שעה 20:30
מידע נוסף
אורות התשובה
המוסר הטבעי והתשובה
אדיר איתן
30/06/2017 שעה 10:00
מידע נוסף

הערב במוּדעוּת

00:00 ערב שבועות
אין שיעורים במרכז
00:00 חג שבועות
אין שיעורים במרכז
19:00 לומדים קבלה יחד
דוד אגמון
כניסה חופשית
20:30 נפש החיים
משה שרון
35 ש"ח
10:00 אורות התשובה
הריקנות החוצפה והתשובה
אדיר איתן
35 ש"ח
11:30 יש לי מושג
ביאור מושגים קבליים בצורה פשוטה וברורה
אדיר איתן
בונוס ללומדים
19:00 לא יתקיימו שיעורים הערב
נחזור מחר יום ב'
18:00 לימוד גמרא לגברים
מסכת 'ברכות'
ערן וייסמן
כניסה חופשית
19:00 תלמוד 10 ספירות
תע"ס מתקדמים חלק ד'
הרב יוחאי ימיני
25 ש"ח
19:30 תלמוד 10 ספירות
תע"ס מתחילים חלק ב'
הרב יוחאי ימיני
25 ש"ח
20:30 ליקוטי מוהר"ן
השלום
הרב יוחאי ימיני
35 ש"ח
20:30 קבלה לעומק
הרב יובל אשרוב
35 ש"ח
20:30 ריפוי רב שכבתי
עבודת האדם ברובדים של גוף,רוח,נשמה.
הרב יובל אשרוב
35 ש"ח
16:30 סדנת קשב מתקדמים
יהודה סיון ריטוב
20:00 סדנת קשב מתחילים
יהודה סיון ריטוב
19:00 לומדים קבלה יחד
יסודות קבלה בכתבי בעל הסולם
דוד אגמון
כניסה חופשית
20:30 נפש החיים
לימוד סודות מהזוהר הקדוש
משה שרון
35 ש"ח
10:00 אורות התשובה
הבריאות והתשובה
אדיר איתן
35 ש"ח
11:30 יש לי מושג
ביאור מושגים קבליים בצורה פשוטה וברורה
אדיר איתן
בונוס ללומדים
19:00 לימוד גמרא לגברים
מסכת 'מגילה'
ערן וייסמן
כניסה חופשית
19:00 השורה התחתונה
מהות הדת ומטרתה
יעקב חג'ג'
כניסה חופשית
20:30 שעתיים זוהר
מאמר האותיות
אדיר איתן
35 ש"ח
18:00 לימוד גמרא לגברים
מסכת 'ברכות'
ערן וייסמן
כניסה חופשית
19:00 תלמוד 10 ספירות
תע"ס מתקדמים חלק ד'
הרב יוחאי ימיני
25 ש"ח
19:30 תלמוד 10 ספירות
תע"ס מתחילים חלק ב'
הרב יוחאי ימיני
25 ש"ח
20:30 ליקוטי מוהר"ן
פסולת ארץ ישראל
הרב יוחאי ימיני
35 ש"ח
19:00 קבלה לעומק
הקדמה לפנים מאירות ומסבירות
הרב יובל אשרוב
35 ש"ח
20:30 מה שורש הרע?
איך להפוך את המציאות שלי לטובה?
הרב יובל אשרוב
35 ש"ח
18:00 חברותא לנשים
לימוד מאמרים ושיח נשי
קרן נעמי אגמון
כניסה חופשית
19:00 התחזקות
נקודות ותובנות אישיות לחיזוק האמונה
עופר משען
35 ש"ח
20:30 נתיב אמונתך
כח האמונה
שגב רומנו
35 ש"ח
19:00 לומדים קבלה יחד
יסודות קבלה בכתבי בעל הסולם
דוד אגמון
כניסה חופשית
10:00 אורות התשובה
המנוחה והתשובה
אדיר איתן
35 ש"ח
11:30 יש לי מושג
ביאור מושגים קבליים בצורה פשוטה וברורה
אדיר איתן
בונוס ללומדים
19:00 לימוד גמרא לגברים
מסכת 'מגילה'
ערן וייסמן
כניסה חופשית
19:00 השורה התחתונה
מהות הדת ומטרתה
יעקב חג'ג'
כניסה חופשית
20:30 שעתיים של זוהר
מאמר האותיות
אדיר איתן
35 ש"ח
18:00 לימוד גמרא לגברים
מסכת 'ברכות'
ערן וייסמן
כניסה חופשית
19:00 תלמוד 10 ספירות
תע"ס מתקדמים חלק ד'
הרב יוחאי ימיני
25 ש"ח
19:30 תלמוד 10 ספירות
תע"ס מתחילים חלק ב'
הרב יוחאי ימיני
25 ש"ח
20:30 ליקוטי מוהר"ן
הנעלבים ואינם עולבים
הרב יוחאי ימיני
35 ש"ח
19:00 קבלה לעומק
הרב יובל אשרוב
35 ש"ח
20:30 הדרכים של הנשמה
מקור האנרגיה הרוחנית
הרב יובל אשרוב
35 ש"ח
16:30 סדנת קשב מתקדמים
סדנא סגורה
יהודה סיון ריטוב
20:00 סדנת קשב מתחילים
סדנא סגורה
יהודה סיון ריטוב
19:00 לומדים קבלה יחד
כתבי בעל הסולם
דוד אגמון
כניסה חופשית
20:30 נפש החיים
לימוד סודות מהזוהר הקדוש
משה שרון
35 ש"ח
10:00 לא יתקיים שעור
11:30 לא יתקיים שעור
21:30 מסיבת ראש חודש תמוז
רחוב שד"ל 5 ת"א
הרב שיינברגר שליט"א
19:00 השורה התחתונה
מהות הדת ומטרתה
יעקב חג'ג'
כניסה חופשית
19:00 לימוד גמרא לגברים
מסכת 'מגילה'
ערן וייסמן
כניסה חופשית
20:30 שעתיים של זוהר
מאמר האותיות
אדיר איתן
35 ש"ח
18:00 לימוד גמרא לגברים
מסכת 'ברכות'
ערן וייסמן
כניסה חופשית
19:00 תלמוד 10 ספירות
תע"ס למתקדמים חלק ד'
הרב יוחאי ימיני
25 ש"ח
19:30 תלמוד 10 ספירות
תע"ס מתחילים חלק ב'
הרב יוחאי ימיני
25 ש"ח
20:30 ליקוטי מוהר"ן
אריכות ימים
הרב יוחאי ימיני
35 ש"ח
20:00 צדיק בא לעיר תל אביב
הבית השלישי
הרב שיינברגר שליט"א
40 ש"ח
19:00 חברותא לנשים
לימוד מאמרים ושיח נשי
קרן נעמי אגמון
כניסה חופשית
20:30 נתיב אמונתך
דע מה למעלה ממך
שגב רומנו
35 ש"ח
19:00 לומדים קבלה יחד
יסודות קבלה בכתבי בעל הסולם
דוד אגמון
כניסה חופשית
20:30 נפש החיים
לימוד סודות מהזוהר הקדוש
משה שרון
35 ש"ח
10:00 אורות התשובה
המוסר הטבעי והתשובה
אדיר איתן
35 ש"ח
11:30 יש לי מושג
ביאור מושגים קבליים בצורה פשוטה וברורה
אדיר איתן
בונוס ללומדים
19:00 לימוד גמרא לגברים
מסכת'מגילה'
ערן וייסמן
כניסה חופשית
19:00 השורה התחתונה
מהות הדת ומטרתה
יעקב חג'ג'
כניסה חופשית
20:30 שעתיים של זוהר
סוד מאמר האותיות
אדיר איתן
35 ש"ח
18:00 לימוד גמרא לגברים
מסכת 'ברכות'
ערן וייסמן
כניסה חופשית
19:30 תלמוד 10 ספירות למתקדמים
חלק ד'
הרב יוחאי ימיני
25 ש"ח
20:00 תלמוד 10 ספירות
מתחילים חלק ב'
הרב יוחאי ימיני
25 ש"ח
20:30 ליקוטי מוהר"ן
תיקון ההליכה
הרב יוחאי ימיני
35 ש"ח
19:00 קבלה לעומק
להבין את תורת הקבלה
הרב יובל אשרוב
35 ש"ח
20:30 תיקון המידות שלי
עבודת הנפש של תיקון הלב
הרב יובל אשרוב
35 ש"ח
16:30 סדנת קשב מתקדמים
סדנא סגורה
יהודה סיון ריטוב
20:00 סדנת קשב מתחילים
יהודה סיון ריטוב
19:00 לימוד קבלה
יסודות קבלה
דוד אגמון
כניסה חופשית
20:30 נפש החיים
לימוד סודות מהזוהר הקדוש
משה שרון
35 ש"ח
10:00 אורות התשובה
התשובה והמנוחה
אדיר איתן
35 ש"ח
11:30 יש לי מושג
ביאורים מושגים קבליים בצורה פשוטה וברורה
אדיר איתן
בונוס ללומדים
19:00 לימוד גמרא לגברים
מסכת 'מגילה'
ערן וייסמן
כניסה חופשית
19:00 השורה התחתונה
מהות הדת ומטרתה
יעקב חג'ג'
כניסה חופשית
20:30 נשימה ונשמה
התנועה המחברת בחיי האדם
הרב אסף משה בילר
35 ש"ח
18:00 לימוד גמרא לגברים
מסכת 'ברכות'
ערן וייסמן
כניסה חופשית
19:00 תלמוד 10 ספירות למתקדמים
חלק ד'
הרב יוחאי ימיני
25 ש"ח
19:30 תלמוד 10 ספירות
מתחילים חלק ב'
הרב יוחאי ימיני
25 ש"ח
20:30 ליקוטי מוהר"ן
נחלה בלי מיצרים
הרב יוחאי ימיני
35 ש"ח
05:00 תענית י"ז בתמוז
מזריחה עד שקיעה
עם ישראל
19:00 להבין את תורת הקבלה
הקדמה לפנים מאירות ומסבירות
הרב יובל אשרוב
35 ש"ח
20:30 תיקון המידות שלי
עבודת הנפש של תיקון הלב
הרב יובל אשרוב
35 ש"ח
18:00 חברותא לנשים
לימוד מאמרים ושיח נשי
קרן נעמי אגמון
כניסה חופשית
19:00 התחזקות
הכל דמיונות
עופר משען
35 ש"ח
20:30 נתיב אמונתך
אמונה מרפאה
שגב רומנו
35 ש"ח
19:00 לימוד קבלה
יסודות קבלה
דוד אגמון
כניסה חופשית
20:30 קורס זוגיות לפי הקבלה
מפגש 1: ספירת הכתר
משה שרון
10:00 אורות התשובה
הניתוקים והרוגז
אדיר איתן
35 ש"ח
11:30 יש לי מושג
ביאורים מושגים קבלייים
אדיר איתן
בונוס ללומדים
19:00 לימוד גמרא לגברים
מסכת 'מגילה'
ערן וייסמן
כניסה חופשית
19:00 השורה התחתונה
מהות הדת ומטרתה
יעקב חג'ג'
כניסה חופשית
20:30 שעתיים של לימוד זוהר
סוד מאמר האותיות
אדיר איתן
35 ש"ח
18:00 לימוד גמרא לגברים
מסכת 'ברכות'
ערן וייסמן
כניסה חופשית
19:00 תלמוד 10 ספירות למתקדמים
חלק ד'
הרב יוחאי ימיני
25 ש"ח
19:30 תלמוד 10 ספירות
מתחילים חלק ב'
הרב יוחאי ימיני
25 ש"ח
20:30 ליקוטי מוהר"ן
תתן אמת ליעקב חסד לאברהם
הרב יוחאי ימיני
35 ש"ח
19:00 להבין את תורת הקבלה
הקדמה לפנים מאירות ומסבירות
הרב יובל אשרוב
35 ש"ח
20:30 תיקון המידות שלי
עבודת הנפש על תיקון הלב
הרב יובל אשרוב
35 ש"ח
16:30 סדנת קשב מתקדמים
סדנא סגורה
יהודה סיון ריטוב
20:00 סדנת קשב מתחילים
לרשומים מראש
יהודה סיון ריטוב
19:00 לימוד קבלה
בכתבי בעל הסולם
דוד אגמון
כניסה חופשית
20:30 קורס זוגיות לפי הקבלה
מפגש 2: ספירת החכמה
משה שרון
10:00 אורות התשובה
ההרמוניה העולמית והתשובה
אדיר איתן
35 ש"ח
11:30 יש לי מושג
ביאורים מושגים קבליים
אדיר איתן
בונוס ללומדים
19:00 לימוד גמרא לגברים
מסכת 'מגילה'
ערן וייסמן
כניסה חופשית
19:00 השורה התחתונה
מהות הדת ומטרתה
יעקב חג'ג'
כניסה חופשית
20:30 שעתיים של לימוד זוהר
סוד מאמר האותיות
אדיר איתן
35 ש"ח
18:00 לימוד גמרא לגברים
מסכת 'ברכות'
ערן וייסמן
כניסה חופשית
19:00 תלמוד 10 ספירות למתקדמים
חלק ד'
הרב יוחאי ימיני
25 ש"ח
19:30 תלמוד 10 ספירות
מתחילים חלק ב'
הרב יוחאי ימיני
25 ש"ח
20:30 סעודת ראש חודש תמוז
משנכנס אב ממעטין בשימחה
הרב יוחאי ימיני
50 ש"ח
19:00 להבין את תורת הקבלה
הקדמה לפנים מאירות ומסבירות
הרב יובל אשרוב
35 ש"ח
20:30 תיקון המידות שלי
עבודת הנפש של תיקון הלב
הרב יובל אשרוב
35 ש"ח
18:00 חברותא לנשים
לימוד מאמרים ושיח נשי
קרן נעמי אגמון
כניסה חופשית
19:00 התחזקות
אומנות הצעקה
עופר משען
35 ש"ח
20:30 נתיב אמונתך
בטחון ואמונה
שגב רומנו
35 ש"ח
18:00 הילולת האריז"ל
ביישוב האור הגנוז
הרב שיינברגר שליט"א
20:30 קורס זוגיות לפי הקבלה
מפגש 3: ספירת הבינה
משה שרון
10:00 אורות התשובה
התשובה העצבות והחרדה
אדיר איתן
35 ש"ח
11:30 יש לי מושג
ביאורים מושגים קבליים
אדיר איתן
בונוס ללומדים
19:00 לימוד גמרא לגברים
מסכת 'מגילה'
ערן וייסמן
כניסה חופשית
19:00 השורה התחתונה
מהות הדת ומטרתה
יעקב חג'ג'
כניסה חופשית
20:30 שעתיים של לימוד זוהר
סוד מאמר האותיות
אדיר איתן
35 ש"ח
00:00 ערב תשעה באב
לא יתקיימו שיעורים

הרשמה לדיוור

קבלה

ציטוט למחשבה

"הרי לעיניך, שגאולת ישראל וכל מעלת ישראל, תלוי בלימוד הזוהר ובפנימיות התורה... וזה שכתוב בזוהר (נשא דף קכ"ד ע"ב), שעל ידי החיבור הזה, שהוא ספר הזוהר, יצאו מן הגלות ברחמים. אמן כן יהי רצון"
הרב יהודה אשלג, הקדמת ספר הזוהר
עוד ציטוטים

שאלות ותשובות

המקור של מכירת חמץ

מהו השורש למכירת חמץ? בני ישראל לא מכרו את החמץ!
... לשאלה המלאה

השימוש הנכון בתהילים

רציתי לשאול לגבי שימוש בתהילים לצרכים גשמיים כמו רפואה פרנסה, זיווג וכו... איכשהו זה נשמע לי לא נכון לקחת קודש ולהוריד את זה לעניינים גשמיים. מי אנחנו שנחליט שאדם אמור להיות בריא או חולה או שחייו הגשמיים טובים לו ממותו? האם התפילה היחידה שצריכה להתכונן בליבנו היא עבור כלל הנשמות כמערכת מחוברת שרק בה יכול להתגלות כבוד שמו? מרגיש לי שהטקסט אמור לגרום לנו לעלות אליו וללמד אותנו לשרת ולא שאנחנו אמורים לקחת את הטקסט לגרום לו לשרת אותנו.. מקווה שהייתי ברורה... חודש טוב ומבורך
... לשאלה המלאה

התבוננות בנרות חנוכה

היי הרב דוד, לגבי מה שכתבת על נרות חנוכה- האם בחצי שעה יש רק להביט בנרות או ללמוד לידם תורה/ תהילים וכו׳? מה יותר גבוה? דבר שני, האם זה רלוונטי גם לבנות? כי בדרך כלל אנחנו לא מדליקות את הנרות פיזית, רק יוצאות ידי חובה. תודה
... לשאלה המלאה

תרומות

* עמותה ללא מטרות רווח בעלת אישור סעיף 46

יצירת קשר/שאלות לאתראתר שומר שבת
שבת שלום
אתר מודעות אינו פעיל בשבת