^
בס"ד
search

תוצאות חיפוש לפרשה

תכנים באתר

זוהר על הפרשה: במדבר
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: במדבר
כוונות התפילה
אדיר איתן
מהו סדר עליית התפילה. לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
מבנה כללי ותפקיד אישי
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
מבנה כללי ותפקיד אישי
פרשת במדבר בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מתארת את המבנה הרוחני שנתגלה בהר סיני ומלמדת על היעוד והתפקיד האישי שיש לכל אחד מאתנו בתמונה הכוללת
כוכבים בצבא השמיים
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
כוכבים בצבא השמיים
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת במדבר
דוד אגמון
הסדר הרוחני הנכון יופיע, כשכל אחד מאיתנו יכיר את זהותו האישית וישתלב בכלל האומה. לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
זוהר על הפרשה: בחוקותיי
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: בחוקותיי
המשכון
אדיר איתן
מהו המשכון שנתן הקב"ה לעם ישראל, ומה עושים איתו? לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
פרשת בהר
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת בהר
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
מה הקשר בין שמיטה להר סיני? הפרשה מראה את הקשר בין מצות שמיטה, שבת והר סיני ואיך כל אחד מאתנו יכול לקיים גם היום את מצות השמיטה בנפשו פנימה
זוהר על הפרשה: בהר
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: בהר
ייחוד הקדוש ברוך הוא והשכינה
אדיר איתן
מדוע כל עבודתנו תלויה רק בייחוד הזה, וכיצד עושים אותו? לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
היכולת לשחרר
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
היכולת לשחרר
פרשת בהר בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מקשרת את מצות שמיטה, שבת ואמונה - השעור ניתן בערב יום הזכרון לחללי צה"ל ומקשר את הפרשה לענייני היום
עולם של חומר
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
עולם של חומר
פרשת בהר בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה בוחנת את דרך ההתיחסות שלנו לעולם החומר ושואלת האם אנחנו בוחרים בעולם של חבור או בעולם חרוב
זוהר על הפרשה: אמור
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: אמור
כח ההסתרה
אדיר איתן
מהו הסוד שמזהיר רבי אבא שלא לגלות, ולמה צריכים בכלל להסתיר דברים? לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
אמירה פנימית
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
אמירה פנימית
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת אמור
דוד אגמון
סוד לחם הפנים והברכה האמיתית בפרנסה. לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
פרשת קדושים
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת קדושים
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הפרשה מלמדת אותנו על שורש הקדושה. איך יכול כל אחד מאתנו להוסיף את אור הקדושה לחייו ולהכלל בכלל עדת ישראל.
השכול הקדושה והתקווה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
השכול הקדושה והתקווה
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשות אחרי מות-קדושים
דוד אגמון
שיעור מיוחד שהתקיים בתפר שבין יום הזיכרון לערב יום העצמאות. לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
כל אחד כהן גדול
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
כל אחד כהן גדול
פרשת אחרי מות בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה נוגעת בשלושת מרכיבי המציאות - עולם, שנה, נפש ומלמדת איך בליל הסדר כולנו ככהן גדול ניגשים לעשות את העבודה סביב שולחן המלך
 פרשת אחרי מות
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת אחרי מות
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הפרשה מכינה אותנו ברגע האחרון לפני פסח, נותנת לנו כלים של דיוק ומכוונת אותנו אל התדר החשוב ביותר, אמונה תמימה ופשוטה שבזכותה נזכה להצליח בעבודה הרוחנית.
עור חדש יאיר
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
עור חדש יאיר
פרשת ׳מצורע׳ בכל אדם בכל מקום בכל זמן
יעקב חג'אג'
נגעי העור המתוארים בפרשה מובילים אותנו לגילוי ההארה המיוחדת של פסח ״ה פ ר ש ה״ - התבוננות וגילוי דרכים חדשות להתמודדות עם צמתי המציאות בחיי היומיום שלנו.
רפואת נגעי הנפש
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
רפואת נגעי הנפש
פרשת מצורע בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מלמדת כיצד מנקים את הצרעת והנגעים מהנפש שלנו ונותנת לנו דרך איך להירפא ולהיטהר לקראת חג הפסח
פרשת תזריע
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת תזריע
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הדרכה כיצד להתמודד עם נגעים בדרכה של תורה. איך הנגע יכול להתפס כחסד הבורא, שעוזר לנו להבין את הקשר בין סיבה לתוצאה. להורות לנו שהטיפול הוא בראש ובראשונה בתוך האדם עצמו.
תיקון תמונת המציאות
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
תיקון תמונת המציאות
פרשת תזריע בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מגלה איך תמונת המציאות שלנו היא פרי הזרעים שזרענו בעבר ולמה חשוב כל כך לעשות ניקיון וסדר לפסח
 פרשת שמיני
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת שמיני
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הפרשה מתארת את היום השמיני, יום חנוכת המשכן ויום של לעתיד לבא. בתוך השמחה השלמה של חנוכת המזבח, מתים נדב ואביהוא, בניו של אהרון הכהן. הפרשה מלמדת אותנו שעור על שלמות ועל קבלת מקומנו בסדר הבריאה
הטיפול בפרטים הקטנים
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
הטיפול בפרטים הקטנים
פרשת שמיני בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מגלה בזמן ספירת העומר שלא מספיק התמונה הגדולה אלא כדי להשיג את האור צריך לרדת ולטפל בפרטים
פרשת צו
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת צו
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
בפרשה זו אנו מקבלים הצצה אל העולם הפנימי שלנו. איך מתמודדים עם מחשבות שליליות והקשר של זה לקורבן העולה שהיו מקריבים הכהנים בבית המקדש.
זריזים מקדימים לאחדות
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זריזים מקדימים לאחדות
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת צו
דוד אגמון
חשיבות החיבור בין כל חלקי עם ישראל לקראת ליל הסדר והגאולה השלמה לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
זריזות גדולה מאוד
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זריזות גדולה מאוד
פרשת צו בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מעוררת אותנו לפעול בזריזות גדולה יותר, ליצור בפנים שינוי גדול יותר, על מנת שיתאפשר גם שינוי גדול יותר במציאות של העולם כולו
אש המזבח הפנימי
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
אש המזבח הפנימי
פרשת צו בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה דוחפת אותנו להדליק את האש על המזבח הפנימי שלנו כדי ליצור את התנועה הרוחנית הרצויה
מילוי החסרונות הגדולים
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
מילוי החסרונות הגדולים
פרשת צו בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מלמדת אותנו את מידת הזריזות למלא את החסרונות הגדולים שלנו בדרך לתיקון השלם
זוהר על הפרשה: ויקרא
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: ויקרא
איסור ערווה - מה כל הסיפור של איסורי הצניעות ומדוע בדור שלנו זה כל כך בולט?
אדיר איתן
לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
סוד התקרבות הלב
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
סוד התקרבות הלב
פרשת ויקרא בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מגלה את דרכי ההתקרבות והענוה בסוד האות א' הקטנה הפותחת את חומש ויקרא
החיבה בין בורא לנברא
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
החיבה בין בורא לנברא
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת ויקרא
דוד אגמון
ההתפעמות מגדלות הבורא ומעשיו מסוגלת לעורר אותנו לתקן את עצמנו. לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
ממלכת כהנים
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
ממלכת כהנים
פרשת ׳ויקרא׳ בכל אדם בכל מקום בכל זמן
יעקב חג'אג'
הפרשה הפותחת של ספר ויקרא מובילה אותנו לגילוי החזון הנצחי של עם ישראל ולמסע פנימי אל התיקון השלם של כל אחד מאיתנו. ״ה פ ר ש ה״ - התבוננות וגילוי דרכים חדשות להתמודדות עם צמתי המציאות בחיי היומיום שלנו.
פרשת ויקרא
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת ויקרא
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
פרשת 'ויקרא' פותחת את חומש 'ויקרא' העוסק בעבודת הכוהנים. הפרשה מגלה לנו מעט מהסודות של עבודת הקורבנות וכיצד אנחנו כיום, כשאין לנו בית מקדש, יכולים בכל זאת להקריב קורבן ולכפר על מעשינו
משמעות עבודת הקורבנות
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
משמעות עבודת הקורבנות
פרשת ויקרא בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מלמדת את תורת הקורבנות שנהגו בבית המקדש עולה תמונה מדוייקת כיצד יתקרב האדם אל בוראו והאדם אל חברו
 פרשת פקודי
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת פקודי
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
סיכום וחיתום של חומש שמות ביום של שמחה, יום הקמת המשכן. מתוך כך מתגלה עבודת הבירור הרוחנית שלנו במטרה להפוך כל אחד ואחד למשכן קדוש.
מפקד וניקיון פנימי
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
מפקד וניקיון פנימי
פרשת פקודי בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מורה לנו לערוך מפקד פנימי ולבדוק מה נחוץ ואת מה כבר אפשר לסלק החוצה מהלב כדי לפנות מקום לאור חדש
המשכן הפנימי
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
המשכן הפנימי
פרשת ויקהל בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מגלה לנו את הכח שיש ביד היחיד ובידי הרבים להיטהר על מנת להגיע אל המשכן הפנימי של כל אחד ואחד מאתנו
 פרשת ויקהל
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת ויקהל
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הפרשה מספרת עוד על בניית המשכן והקשר של המשכן אל השבת. מתגלה כאן הכח הנצחי של של האחדות בעם ישראל. הכח שמתקן הכל.
פרשת כי תשא
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת כי תשא
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הפרשה נוגעת באחד מרגעי המשבר הגדולים של דור המדבר - פרשת עגל הזהב. מתוך הלימוד עולה נקודה חשובה מאוד. דוקא ברגעי המשבר ישנה הזדמנות לבחון את מצבנו ולגלות את הרצון הפנימי האמיתי שמסתתר מעבר לחיצוניות שבדבר. גילוי של הקשר בין הגוף והנשמה.
רגעי השבירה שלנו
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
רגעי השבירה שלנו
פרשת כי תשא בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מספרת על חטא העגל, רגע השבירה הגדול של עם ישראל ומלמדת על חשיבות המשברים בחיינו ככלי למציאת רובד פנימי אמיתי ועמוק יותר
שבירת תבניות
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
שבירת תבניות
פרשת כי תשא בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מלמדת איך כל הירידה המתוארת בחטא העגל נובעת מהרצון לקבל ואיך מתקנים על ידי כפיה טובה
השגחה מצמיחה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
השגחה מצמיחה
פרשת כי תשא בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מאירה לנו איך ההשגחה המטרתית מלוה אותנו כל הזמן גם ברגעי ההתפרקות שלנו
חיבור רוחני מאוד
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
חיבור רוחני מאוד
פרשת תצוה בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה חושפת את סוד המלבושים ואת החיבור הרוחני המוצפן בבגדיו של הכהן הגדול
סוד המלבושים
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
סוד המלבושים
פרשת תצוה בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מתארת את פרטי בגדיו של הכהן הגדול ומגלה לנו סוד המלבושים ואת חשיבות ומהות עבודת התיקון שלנו
סוד כל התחפושות שלנו
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
סוד כל התחפושות שלנו
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת תצווה
דוד אגמון
לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
פרשת תצוה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת תצוה
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הפרשה מגלה לנו את תפקידו המיוחד של משה רבנו וכח הביטול שלו. כח הביטול שחייב להתעורר בכל אחד מאתנו על מנת שיוכל להאיר בנו אור המנורה, האור הגנוז.
ביטול היישות
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
ביטול היישות
פרשת תצוה בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מדריכה אותנו להבין שרק ביטול היישות הפרטית והתכללות בכלל מולידים חיבור שלם אל האור שבבריאה
משכן של אמת
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
משכן של אמת
פרשת תרומה בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מגלה איך מכינים משכן ופותחים פתח קטן לשפע הגדול שבורא עולם רוצה לתת לנו
אין שום דבר מיותר באדם
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
אין שום דבר מיותר באדם
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת תרומה
דוד אגמון
לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
זוהר על הפרשה: תרומה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: תרומה
ספרא דצניעותא - חמשת הסודות שכוללים את כל החכמה
אדיר איתן
לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
זוהר על הפרשה: משפטים
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: משפטים
גילוי סודות גלגולי הנשמות
אדיר איתן
לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
מבנה של אמת
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
מבנה של אמת
פרשת תרומה בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מתארת את מהלך איסוף התרומה ובניית המשכן ומראה לנו כיצד למצוא את האמת בתוך עולם של שקר
המשכן הפרטי שלי
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
המשכן הפרטי שלי
פרשת תרומה בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מורה כיצד קשורה הקמת המשכן לכל הבריאה ולתכלית האדם עצמו
הפרטים הקטנים בחיינו
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
הפרטים הקטנים בחיינו
פרשת משפטים בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מאתגרת אותנו להתייחס ברצינות לפרטים הקטנים של העשיה על מנת להוריד את הרוחניות הגבוהה אל תוך העולם הזה
בהסתרה שבתוך ההסתרה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
בהסתרה שבתוך ההסתרה
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת משפטים
דוד אגמון
המשפטים שמגלים את האור בפרטים הכי קטנים. לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
פרשת משפטים
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת משפטים
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הפרשה מעוררת בנו את ההבנה של חשיבותם של דיני המשפטים. היא פותחת בעבד עברי ומראה לנו איך לעשות סדר נכון בבריאה, בחיינו, בנפשנו ואיך לצאת ממצב של עבד למצב של בן חורין המצוי בשמחה
התבגרות יזומה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
התבגרות יזומה
פרשת משפטים בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מסיימת את תקופת השובבי"ם בסימן של לקיחת אחריות מתוך לימוד משפטי התורה והמעבר ממצב של עבד למעמד של בן אהוב
התיקון הרוחני הגדול
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
התיקון הרוחני הגדול
פרשת יתרו בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מציבה את מעמד הר סיני כנקודת השחרור מאחיזת האגו ובדיקה רצינית של כיוון החיים שלנו
אחריות על המציאות
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
אחריות על המציאות
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת יתרו
דוד אגמון
לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
תוספת אהבה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
תוספת אהבה
פרשת ׳מקץ׳ בכל אדם בכל מקום בכל זמן
יעקב חג'אג'
חלומו של שר המשקים בפרשה הקודמת מוביל למפגש הגורלי בין יוסף לפרעה בפרשה הנוכחית, ומכאן נפתח פתח לגילוי והעצמת כח האהבה הטמון בכל אחד מאיתנו, וגם להבנה מפתיעה על תפקידו של פרעה בחיינו. ״ה פ ר ש ה״ - התבוננות וגילוי דרכים חדשות להתמודדות עם צמתי המציאות בחיי היומיום שלנו.
פרשת יתרו
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת יתרו
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
בפרשה מסופר על מעמד הר סיני וכתובות בה עשר הדיברות. הפרשה מלמדת אותנו על קשר האהבה העמוק בין הקב"ה לעם ישראל ועל חשיבותה של מצות 'ואהבת לרעך כמוך' כדרך היחידה שלנו לצאת מכל הצרות שלנו כיחידים, כחברה וכעולם שלם
חיבור של אחדות
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
חיבור של אחדות
פרשת יתרו בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה נותנת הכנה מעמיקה לחיבור הגדול של הר סיני ומדריכה אותנו שלב אחר שלב עד ליעודנו כממלכת כהנים וגוי קדוש
זוהר על הפרשה: יתרו
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: יתרו
סודות עשרת הדברות
אדיר איתן
לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
זוהר על הפרשה: בשלח
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: בשלח
״מה תצעק אלי״ - מה האדם צריך לעשות בשעת קושי אם לא לצעוק?
אדיר איתן
לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
כסף מסובב את העולם
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
כסף מסובב את העולם
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת בשלח
דוד אגמון
מה הטוב ומה מסוכן בתאוות הממון. לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
 פרשת בשלח
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת בשלח
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
בני ישראל מתמודדים עם נסיונות באמונה כולל המלחמה בעמלק, האויב העיקרי שלנו כנגד חיי האמונה והגעה אל העבודה הרוחנית השלמה
דרכה של אמונה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
דרכה של אמונה
פרשת בשלח בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מלמדת איך להתמודד עם הספק הפנימי, איך לחצות את ים סוף ולהגיע אל חוף המבטחים של אמונה מעל הדעת
שלמות רוחנית
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
שלמות רוחנית
פרשת בשלח בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מדריכה איך להגיע חזרה אל האינסוף ולבטל את כח הדין והסיום מחיינו בדרך האמונה השלמה
חיבור ההפכים
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
חיבור ההפכים
פרשת בא בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מגלה את האור שבמכות מצרים והבחירה בין "אוי" ו"אשרי", בין דרך ייסורין ודרך תורה
העבדות ואשליות אחרות
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
העבדות ואשליות אחרות
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת בא
דוד אגמון
יציאה מהאשליות לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
פרשת בא
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת בא
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הפרשה מסיימת את עשר מכות מצרים ולוקחת אותנו למסע של לימוד על טבע האור והכלי. שלוש המכות האחרונות מביאות את אור הגאולה לעם ישראל ומראות לנו כמה חשובה ההכנה שלנו לקראת האור שרוצה להיכנס אל חיינו ולקראת האור הגדול של 'לעתיד לבא'.
שורש פרעה הפנימי
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
שורש פרעה הפנימי
פרשת בא בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה קוראת לנו לעשות את ה'בא' הפנימי שלנו בהתמודדות עם השורש של פרעה בתוכנו ולצאת לחופשי
תשתית פנימית חדשה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
תשתית פנימית חדשה
פרשת בא בדרך העובדה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מלמדת על מבנה הבריאה באותיות והצורך בתשתית חדשה של כל מציאות חיינו
זוהר על הפרשה: בא
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: בא
כוחות שליליים - למה ניתנה לשטן רשות להשטין?
אדיר איתן
לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
המלחמה באגו
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
המלחמה באגו
פרשת וארא בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מעוררת אותנו להעלות את חשיבות הגילוי של מידת היראה בחיינו עד למדרגת היראה העליונה
מכות מצרים - זה טוב?
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
מכות מצרים - זה טוב?
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת וארא
דוד אגמון
לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
 פרשת וארא
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת וארא
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
בפרשה זאת ניתנות שבע מכות מצרים הראשונות. פרעה מקבל את השעור שלו, ואנחנו לומדים על גילוי ההשגחה, גילוי האור של הבורא בעולם, בפרטי פרטים, לומדים ביחד איך כל אחד יכול לצאת מהמצרים הפרטית שלו
מדרגות של אור
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
מדרגות של אור
פרשת וארא בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה פותחת בפנינו תובנה עמוקה על מדרגות גילוי האור האלוקי בחיינו ואיזו בחירה ניצבת לפנינו בכל עת
זוהר על הפרשה: וארא
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: וארא
מכת צפרדע והקשר שלה לרחל אמנו
אדיר איתן
לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
גלות הדעת שלי
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
גלות הדעת שלי
פרשת שמות בדרך העובדה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מלמדת על התנועה החשובה ביותר בנפש האדם שהיא המעבר מגלות הדעת לגאולה
אובדן הדעת - ומציאתה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
אובדן הדעת - ומציאתה
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת שמות
דוד אגמון
שורש תחושת הגלות והדרכים ליציאה ממנה. לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
סוד החיים
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
סוד החיים
פרשת 'ויחי' בכל אדם בכל מקום בכל זמן
יעקב חג'אג'
בפרשת ויחי, הפרשה האחרונה בספר בראשית יעקב אבינו מחזיר לחיים ניצוצות אבודים מחטאו של אדם הראשון בפרשה הראשונה, ואגב כך מגלה לנו את הסוד החברתי של מצוות הייבום. ״ה פ ר ש ה״ - התבוננות וגילוי דרכים חדשות להתמודדות עם צמתי המציאות בחיי היומיום שלנו.
פרשת שמות
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת שמות
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הפרשה פותחת בפנינו את סיפור הגלות והגאולה במצרים. כל הבריאה מורכבת מאורות וכלים ומעבודתם של הצדיק והרשע - זה קרה במצרים, זה קורה עכשיו וזה קורה אצל כל אחד מאתנו בנפש. אנו זוכים לראות שלכל אדם יש שם (כלי) ותפקיד מיוחד בבריאה
דעת ודבקות
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
דעת ודבקות
פרשת שמות בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מדריכה אותנו איך לברר את המקום בו הדעת שלנו אחוזה על מנת לחזור ולהתחבר עם שורשנו
זוהר על הפרשה: שמות
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: שמות
הסנה הבוער - מה הרמז הגדול בזה על עם ישראל?
אדיר איתן
לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
 פרשת ויחי
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת ויחי
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
פרשת 'ויחי' מסיימת את חומש 'בראשית' ומעניקה לנו תמונה שלמה, מראשית עד אחרית, מקלקול לתיקון, מגלות לגאולה. כשיעקב אבינו יורד אל תוך מצרים הוא מראה לנו דרך כיצד להביא את האור אל המקומות הצרים והחשוכים בחיינו
כח התחיה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
כח התחיה
פרשת ויחי בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מגלה לנו איך להכניס את כח התחיה ישירות אל המקומות החשוכים והמתים בנפש ואיך לחזור לחיים
סוד התקווה והציפיה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
סוד התקווה והציפיה
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת ויחי
דוד אגמון
לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
זוהר על הפרשה: ויחי
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: ויחי
לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
אדיר איתן
לימוד מהקדמה לספר הזוהר, מאמר ״חיזווא דרבי חיא״ - החיזיון של רבי חיא
ביטול תחושת היישות
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
ביטול תחושת היישות
פרשת ויגש בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מדריכה כיצד ניתן להפוך מפגשים אנושיים קשים למפגשים טובים שתולדתם גילוי האור
האמונה והרצון לקבל
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
האמונה והרצון לקבל
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת ויגש
דוד אגמון
לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
חיבורים טובים בלי אגו
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
חיבורים טובים בלי אגו
פרשת ויגש בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מדברת על הדרך ליצירת מפגשים וחיבורים טובים בינינו
זוהר על הפרשה: ויגש
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: ויגש
לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
אדיר איתן
 פרשת ויגש
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת ויגש
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הפרשה מביאה אותנו לשיאו של הסיפור של יוסף ואחיו. המפגש הדרמטי בין יהודה ויוסף מגלה לנו דרך לחיבור נכון בין אדם לחברו, מראה לנו את אופי הדרך אל הגאולה והחיבור הגדול בין העולמות הרוחניים
הציפייה לאור
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
הציפייה לאור
פרשת מקץ בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מגלה את סוד התקוה והכח שאיתו אפשר לעלות מעל הטבע ולזכות בישועות
סגולת הבטחון השלם
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
סגולת הבטחון השלם
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת מקץ
דוד אגמון
לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
פרשת מקץ
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת מקץ
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
סיפור העליה של יוסף הצדיק מהבור במצרים אל כסא המלוכה מגלה לנו את מידת הבטחון והאמונה שאליה אנו אמורים בסופו של דבר להגיע. החלומות של פרעה, הניסיונות של יוסף, כולם מצביאים על המציאות היחידה האמיתית, מציאותו של בורא עולם
אמונה ובטחון
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
אמונה ובטחון
פרשת מקץ בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מחזקת אותנו באמונה ובטחון דוקא בתוך ההסתרות והחושך של החיים
הסוף של החושך
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
הסוף של החושך
פרשת מקץ בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מלמדת אותנו שעור נצחי וחשוב על הסיום של החושך והקץ לייסורים
זוהר על הפרשה: מקץ
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: מקץ
לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
אדיר איתן
פרשת וישב
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת וישב
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
מתוך סיפורי הפרשה עולה לימוד עמוק מאוד, איך מתוך החושך עולה האור. איך פועלת ההשגחה והיד המכוונת את כולנו אל התכלית. אנו רואים בפרשה איך בתוך מה שנראה כירידה גדולה ונוראית נולד אורו של משיח.
סיפורים בסימן ירידה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
סיפורים בסימן ירידה
פרשת וישב בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מגלה איך בתוך העלילה המסתבכת מתגלה האור הגדול שהבורא מכין לנו דוקא בירידות הגדולות
סיפורי השגחה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
סיפורי השגחה
פרשת וישב בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מבארת את דרכי ההשגחה בהנהגה ישרה והנהגה פתלתולה והכל בדרך לתכלית
יתרון האור מהחושך
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
יתרון האור מהחושך
פרשת וישב בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מסבירה ומאירה לנו את רגעי החושך שמופיעים בחיינו בתקופות שונות
זוהר על הפרשה: וישב
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: וישב
לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
אדיר איתן
סוד מידת הסבלנות ויכולת האיפוק
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
סוד מידת הסבלנות ויכולת האיפוק
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת וישב
דוד אגמון
לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
ענין של השקפה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
ענין של השקפה
פרשת וישלח בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מלמדת את ההבדל בין השקפה פנימית והשקפה חיצונית וכיצד השקפה פנימית מביאה אותנו אל האמת
לבד באמונה שלמה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
לבד באמונה שלמה
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת וישלח
דוד אגמון
לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
מגלים את האמת
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
מגלים את האמת
פרשת וישלח בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מספרת את סיפורה של האמת המושלכת ארצה מאז תחילת הבריאה
זוהר על הפרשה: וישלח
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: וישלח
לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
אדיר איתן
מאמר ״צלותהון דצדיקיא״ - תפילתם של צדיקים
פרשת וישלח
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת וישלח
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
המפגש בין יעקב ועשו מגלה לנו את ההבדל בין השקפה פנימית והשקפה חיצונית. הפרשה מראה כי האמת מחולקת חלקים חלקים ותתגלה רק כאשר תהיה אחדות אמיתית ביננו. רק ע"י האחדות יוכלו להתחבר כל חלקי הפאזל והאמת פשוט תראה.
הישרדות בעולם השקר
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
הישרדות בעולם השקר
פרשת ויצא בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מגלה איך להסתדר בעולם של שקר בלי להתבלבל מכל הקליפות של העולם הזה
געגועים לאור
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
געגועים לאור
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיי האמונה שלך? פרשת ויצא
דוד אגמון
לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
הבחירה בסביבת חיים
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
הבחירה בסביבת חיים
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת לך לך
דוד אגמון
לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
פרשת תולדות
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת תולדות
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הפרשה מגלה לנו את סוד המהפך. איך לשנות דברים שנראים בלתי נתנים לשינוי, איך להפוך את הטבעי לעל-טבעי. יצחק ורבקה, יעקב ועשו, דמויות הפועלות למען תיקונו של עולם, כוחות הפועלים בנפש שלנו, איך כל זה מתקשר דוקא לזמן שלנו.
הכח לצאת מזה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
הכח לצאת מזה
פרשת ויצא בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מתבוננת בצמיחה של משפחת יעקב, של עם ישראל והבנת כח האחדות שלנו כמשפחה אחת
הכח לגנוב את הטוב
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
הכח לגנוב את הטוב
פרשת תולדות בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה חושפת שני כוחות חזקים בנפש, עשו ויעקב, שתי תנועות חיים שונות לחלוטין, וכיצד שתיהן פועלות אצלנו בפנים
ללכת בדרך של אמת
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
ללכת בדרך של אמת
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת תולדות
דוד אגמון
לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
זוהר על הפרשה: תולדות
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: תולדות
לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
אדיר איתן
מהפך של חיים
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
מהפך של חיים
פרשת תולדות בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מלמדת אותנו שעור חשוב במירמה חיובית כחלק מתיקון המידות שלנו
פרשת חיי שרה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת חיי שרה
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הפרשה מגלה לנו את הנוסחא הבטוחה להצלת חיינו וחיי העולם כולו. איך להפוך את הכתוב, "עולם חסד יבנה" למציאות חיים אמיתית ומה היא "תורת הנגיעות" שחשובה כל כך להבנת עצמנו ודרכי הפעולה בהן אנו נוהגים
דיאלוג חי עם הבורא
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
דיאלוג חי עם הבורא
פרשת חיי שרה בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מביאה להתבוננות נוקבת בסימני החיים דרכם הבורא מנהל איתנו דיאלוג חי
מידת ההשתוות
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
מידת ההשתוות
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת חיי שרה
דוד אגמון
לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
אין יאוש בעולם כלל
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
אין יאוש בעולם כלל
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת וירא
דוד אגמון
לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
זוהר על הפרשה: וירא
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: וירא
לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
אדיר איתן
מאמר בעניין המשיח
פרשת וירא
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת וירא
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הפרשה מגלה איך באמצעות הנסיונות הגדולים הפך אברהם אבינו לסמל החסד והאהבה לכל הדורות. בדרך הקבלה אנו לומדים מסיפור העקדה את דרך תיקון הנפש. איך כל אחד יכול להגיע למצב מאוזן יותר של כוחות הנפש שבו
הכנסת אורחים עליונה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
הכנסת אורחים עליונה
פרשת וירא בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מספרת על הנסיונות של אברהם אבינו ואיך דרכם אנו לומדים על דרך חיים טובה ונכונה יותר
ניגודים משלימים
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
ניגודים משלימים
פרשת וירא בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מלמדת את דרך תיקון המידות על פי הספירות חסד גבורה ותפארת
פרשת לך לך
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת לך לך
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הפרשה מגוללת בפנינו את סיפורו של אברהם אבינו, גדול המאמינים. הזוהר הקדוש מגלה לנו שאברהם הוא הרבה מעבר למורה דרך, אברהם מייצג את הכח של הנשמה של כל אחד מאתנו, אשר באופן הייחודי והמיוחד שלה הולכת בדרך אל התיקון
ציווי הליכה נצחי
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
ציווי הליכה נצחי
פרשת לך לך בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מראה לנו את השורש של תיקון המידות במציאת הרצון הפנימי מתוך שמיעת הציווי הנצחי בנפש - לך לך!
אשליית מחיצת הברזל
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
אשליית מחיצת הברזל
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת וילך
דוד אגמון
על הסתרה, ניקיון פנימי וחיבור עם הבורא. לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
מציאות ולא מציאות
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
מציאות ולא מציאות
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת ניצבים
דוד אגמון
רגעים ספורים לפני ראש השנה: התבוננות במה שאפשר לבחור ומה שלא. סוד ההתחדשות של ראש השנה. לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
זוהר על הפרשה: לך לך
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: לך לך
לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
אדיר איתן
כח גדול של אמונה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
כח גדול של אמונה
פרשת לך לך בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מראה לנו איך עבודת גילוי הרצון הפנימי מעוררת את כח האמונה באדם
פרשת נח
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת נח
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
פרשת נח מציירת בפנינו תמונה חזקה להבנת המציאות העכשוית בה אנו חיים. מבול מלשון בלבול - מציאות מבלבלת שמסתירה את אור הבורא. הפרשה גם נותנת לנו כלים כיצד לעבור את המבול הנוכחי בשלום ומגלה מה יש לנו ללמוד מהתנהגותו של נח.
המבול של דורנו
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
המבול של דורנו
פרשת נח בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מגלה איך נגיע אל מציאות רוחנית של תיבה שתשמור עלינו בפני המבול של דורנו, לצאת מהנח כדי להיות צדיק כמו נח
מלבושים טובים לאור
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
מלבושים טובים לאור
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת נח
דוד אגמון
לימוד מרתק של סוגיות מהפרשה על פי הקבלה והחסידות העכשווית
תחילת העבודה הרוחנית
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
תחילת העבודה הרוחנית
פרשת בראשית בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מגלה את סוד אבני הבנין של הבריאה, סוד האותיות ומהי העבודה הראשונית החשובה שאדם רוחני צריך לעשות בכל שלב בחייו
פרשת בראשית
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת בראשית
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הפרשה שהיא השורש של כל הבריאה מגלה לנו רזים גדולים על הטבע הרוחני של הבריאה, על חומר הבניין של הבריאה והדרך הטובה והרצויה לעבוד עם האור בחיים שלנו
תיקון הנפש
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
תיקון הנפש
פרשת בראשית בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מגלה לנו איך למעשה כל חומש בראשית כולו עוסק בתיקון הנפש של כל אחד מאיתנו בכל דור ודור
סוד ההצלחה והברכה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
סוד ההצלחה והברכה
פרשת וזאת הברכה בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מגלה את סוד הסודות שנותן לנו משה רבנו רגע לפני הפרדו מעלינו בפרשה החותמת את התורה כולה
 פרשת וזאת הברכה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת וזאת הברכה
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
מעט על פרשת 'וזאת הברכה' החותמת את התורה ועוד על קדושת יום הכיפורים
פרשת האזינו
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת האזינו
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
במרכז הפרשה ניצבת שירת 'האזינו'. השירה מגלה לנו את טבע השלמות של הבריאה ונוטעת בנו את האמונה בכוחה של הנשמה וקשר הברית הנצחי שלה עם בורא עולם
הכרת הטוב - המפתח לכל הטוב
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
הכרת הטוב - המפתח לכל הטוב
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת כי תבוא
דוד אגמון
איך מתחברים למקור הברכה? להגיע לראש השנה בראש טוב. לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
זוהר על הפרשה: תזריע-מצורע
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: תזריע-מצורע
ענייני ההולדה ע״פ הקבלה
אדיר איתן
מה המשמעות של תהליך ההפריה מצד עבודת תיקון המידות? לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
פרשת כי תבוא
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת כי תבוא
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
עיקר הפרשה הוא אמנם ענין הברכות והקללות, אבל היא פותחת במצות ביכורים. מצוה יקרה אשר בפנימיותה הכנה רוחנית לקראת ראש השנה הקרב ובא
המלחמה היחידה שיש
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
המלחמה היחידה שיש
פרשת כי תצא בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מלמדת על יציאת הנשמה לעולם הזה והמלחמה שהיא חייבת לעשות נגד היצר הרע והספק הפנימי
 פרשת כי תצא
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת כי תצא
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הפרשה מלמדת אותנו על המלחמה האמיתית היחידה שיש, מלחמה שצריך לצאת אליה על מנת לנצח. רגעים לפני סיום השנה, הפרשה מראה לנו איך לעשות מאזן כוחות פנימי ומהו הניצחון אליו אנו שואפים
זוהר על הפרשה: ראה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: ראה
כוונת הברכה
אדיר איתן
הסבר מעמיק ומקיף על כל עניין הברכות. לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
זוהר על הפרשה: ואתחנן
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: ואתחנן
סוד המזוזות
אדיר איתן
הסבר מעמיק על מצוות מזוזה. לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
זוהר על הפרשה: שלח לך
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: שלח לך
חטא המרגלים בפנימיות
אדיר איתן
מהו חטאם של המרגלים והאם הוא עדיין נמצא בתוכנו. לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
זוהר על הפרשה: בהעלותך
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: בהעלותך
העושר
אדיר איתן
מה האדם צריך לעשות כדי להנות מהעושר שהקב״ה נתן לו. לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
זוהר על הפרשה: מטות-מסעי
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: מטות-מסעי
שמות הקודש
אדיר איתן
הבנת ספירת המלכות ושמות הקודש השונים. לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
המלכת המלך הפנימי
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
המלכת המלך הפנימי
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת שופטים
דוד אגמון
בדרך לראש השנה יש לדאוג רק על דבר אחד: התבוננות איך ממליכים את המלך בפנימיות ואיך להיות תמים. לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
פשוט להיות פשוט
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פשוט להיות פשוט
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת ראה
דוד אגמון
רגע לפני חודש אלול - התבוננות כמה אנחנו הולכים אחרי הטבע שלנו וכמה אנחנו בוטחים בבורא עולם. לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
הוכח תוכיח את עצמך
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
הוכח תוכיח את עצמך
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת דברים
דוד אגמון
סוף תקופת בין המיצרים. הפרשה מלמדת על הטבע של עם ישראל ואת מי יש להוכיח. לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
התעוררות אל המלך
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
התעוררות אל המלך
פרשת כי תצא בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה שמגיעה באלול מעוררת אותנו לעובדה שהמלך בשדה ואנחנו נקראים להתעוררות גדולה לצאת למלחמה היחידה שיש
משימת ריגול פנימית
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
משימת ריגול פנימית
פרשת שופטים בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה שולחת אותנו למשימת ריגול פנימית למצוא את קו המשפט באור חודש אלול והשערים בחיי האדם
 פרשת שופטים
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת שופטים
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
פרשת שופטים פותחת בפנינו את נושא ההנהגה הכללית בחברה וההנהגה הפנימית באדם, איך להגיע לקו המשפט שיהיה משפט צדק בעולם סביבנו ובתוכנו אנו
שערים בחיי האדם
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
שערים בחיי האדם
פרשת שופטים בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מבהירה כיצד ניתן לבנות הנהגה פנימית נכונה לחיים הרבה יותר טובים, בפרט ובכלל כאחד
התת מודע של הרצון
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
התת מודע של הרצון
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת בהעלותך
דוד אגמון
מציאת הרצון שמסתתר תחת פני מציאות חיינו. לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
מחשבים מסלול חדש
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
מחשבים מסלול חדש
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשות מטות-מסעי
דוד אגמון
בתקופת בין המיצרים, הפרשה בסוף הגלות - עם כל הקשיים האישיים. זריקת אמונה שאפשר להתחיל מחדש. לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
סוד הראיה הרוחנית
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
סוד הראיה הרוחנית
פרשת ראה בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מגלה איך העיניים שלנו נשלטות על ידי הרצון האגואיסטי שלנו ומדגישה את מעלת ההתבוננות הטובה במציאות
פרשת ראה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת ראה
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הפרשה מעוררת אותנו לעצם מהותנו כבני מלך ומלמדת אותנו את המהות של ראיה רוחנית. ראיה של אחדות ההוי'ה בכל מה שקורה לנו בחיים, הברכה והקללה.
לראות אלוקות
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
לראות אלוקות
פרשת ראה בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מלמדת איך כח הראיה הרוחנית מתקלקל בכל פעם שאנחנו נופלים לראיה גשמית ואיך להצליח ראות אלוקות בעולם הזה
גילוי כח האמונה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
גילוי כח האמונה
פרשת עקב בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מגלה תמונה ברורה איך גם כאשר באים היסורים ניתן לחיות חיים של שמחה ואיך החיבור לתכלית נותן לנו כח עצום של אמונה
 פרשת עקב
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת עקב
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הפרשה מגלה לנו את החשיבות של הדור שלנו, דור "עיקבתא דמשיחא" ומדריכה אותנו כיצד עלינו לנהוג בזמן הזה. איך הכלי של שמחה מהוה נקודה חשובה בדרך העבודה הרוחנית השלימה ואיך הוא קשור לזכירת התכלית
כלים לבניה מעשית
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
כלים לבניה מעשית
פרשת ואתחנן בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה פותחת את שבעת השבועות האחרונים עד לראש השנה ונותנת כלים לבניה מעשית עד לרגע הגורלי בו יקבע עתיד השנה החדשה
בניית הרצון שלי
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
בניית הרצון שלי
פרשת ואתחנן בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מניעה אותנו לבירור ובניית הרצון האישי שלנו באור תפילתו הגדולה של משה רבנו
פרשת ואתחנן
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת ואתחנן
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הפרשה פותחת בפנינו את עולם התפילה ומתוכו עולה תפילתו המיוחדת של משה רבנו. תפילה עבור כל אחד ואחד מאתנו, עד הדור האחרון. הפרשה נותנת כלי חשוב להתחדשות רוחנית
פרשת דברים
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת דברים
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הפרשה מלמדת אותנו מהי תוכחה של אהבה. משה רבנו, גדול הדוברים, מלמד אותנו שעור על אומנות התוכחה. מעמד גדול ששייך ישירות למציאות חיינו
שליטה של אהבה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
שליטה של אהבה
פרשת דברים בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מאמתת אותנו עם הייעוד האמיתי שלנו ושל כלל ישראל עם השאלה החודרת פנימה, איכה?
זוהר על הפרשה: פנחס
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: פנחס
בריאות ואכילת נבלות
אדיר איתן
למה ישראל בצער יותר מכל העמים? לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
החיים לפי בלעם
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
החיים לפי בלעם
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת בלק
דוד אגמון
הרצון לבלוע את החיים הוא הכח המנוגד לקדושה ולתיקון האדם. לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
הדברים שאנחנו לא מבינים
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
הדברים שאנחנו לא מבינים
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת חוקת
דוד אגמון
חיבור האמונה השלמה נמצא במקום בו אנחנו מתחילים להכיר בזה שאנחנו לא מבינים הכל. לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
קנאה והרהורים טובים
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
קנאה והרהורים טובים
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת קרח
דוד אגמון
מה קורה כשפרט אחד קטן משבש לנו את כל התמונה. לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
נישואין שלום בית והרבה עבודה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
נישואין שלום בית והרבה עבודה
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת נשא
דוד אגמון
הזמן שאחרי החג דורש תשומת לב מיוחדת. איך לשמור על האור שהתגלה במתן תורה. לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
הקללות ההליכה וההתחזקות
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
הקללות ההליכה וההתחזקות
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשת בחוקותיי
דוד אגמון
הדרכה להליכה רוחנית וזהירות לא ליפול בדרך להיות אדם שלם. לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
נגעים טובים ומיטיבים
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
נגעים טובים ומיטיבים
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשות תזריע-מצורע
דוד אגמון
מציאת השורש של כל המחלות ותיקונו. לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
פרשת מסעי
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת מסעי
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הצצה אל תוכנית ההשגחה האלוקית אשר סובבה את בני ישראל ארבעים שנה במדבר על מנת לברר את הניצוצות שנפלו שם.
 פרשת מטות
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת מטות
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
גילוי העוצמה שבבחירה הנכונה והכח של האדם להטות את כיוון חייו, בכל רגע, לטובה
הכח לשנות את המציאות
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
הכח לשנות את המציאות
פרשות מטות מסעי בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מתארת את מציאות האדם במחשבה דיבור ומעשה ומגלה לנו את הכח להטות ולשנות את מציאות חיינו ממש
מסעות החיים
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
מסעות החיים
פרשות מטות מסעי בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מתארת איך כל מסעות חיינו מושגחים ואיך גילוי האמונה הוא המפתח למסע השלם
המלחמה בדמיון
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
המלחמה בדמיון
פרשת פנחס בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מלמדת איך לעבוד גם בזמנים של מצוקה גדולה וכמה חשוב לצאת למלחמה נגד הדמיונות והשורשים הלא טובים שבקרבנו
פרשת פנחס
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת פנחס
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הפרשה מתארת את השכר שזכה לו פנחס בעקבות מעשה הקנאות השלם שעשה והיא מלאה ברמזים לגבי העבודה הרוחנית שיש לנו לעשות, בעיקר בהתרחקות מדמיונות שווא והליכה אל עבר עשיה נקיה לשם שמים
 פרשת בלק
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת בלק
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הפרשה מגלה לנו את המערכה על הדיבור, דיבור טוב ודיבור רע, ברכה וקללה. דיבור של דעת שלמה שיוצר חיבורים ודיבור של קליפת הדעת שיוצר פרודים. הבחירה מה לעשות נמצאת בידינו
הכח המבלבל בחיים
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
הכח המבלבל בחיים
פרשת בלק בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מגלה את הכח המבלבל שפועל בעולם והדרכים להתמודד איתו בדור עיקבתא דמשיחא
שלמות ותמימות העבודה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
שלמות ותמימות העבודה
פרשת חקת בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מגיעה לקראת תקופת תמוז ודרך מצות פרה אדומה מגלה איך מאזנים את הדין בחסד
פרשת חקת
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת חקת
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הפרשה מגלה לנו את הטבע האמיתי של החסרונות שבחיינו ונותנת לנו גם רמזים גדולים כיצד עלינו להתמודד איתם. מצות 'פרה אדומה' המופיעה בפרשה היא המפתח להבנת מאבק הכוחות הפועלים בתוכנו
פרשת קרח
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת קרח
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הפרשה מעוררת אותנו להתבונן בכח ההרסני של המחלוקת, איך כל החכמה והעושר של קרח לא הועילו לו והוא וכל אשר לו אבדו, ומתוך כך הפרשה מזהירה אותנו מהתעוררות הרצון לקבל, האגואיזם, בלי שנאזן אותו עם השפעה ונתינה גדולה.
הלב המפלג
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
הלב המפלג
פרשת קרח בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מגלה את טבעו של הלב המפלג, של הרצון לקבל אור רק לעצמנו, וההרס והאובדן שבאים עם לב כזה
הצלה מהמרגלים שבי
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
הצלה מהמרגלים שבי
פרשת שלח לך בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מלמדת שרק בעזרת ראיה טובה אפשר להינצל מכח המרגלים שבתוכנו ולזכות לכל הטוב שמוכן לנו
פרשת שלח לך
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת שלח לך
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הפרשה מספרת את סיפור המרגלים ומגלה לנו פן חשוב בתפיסת המציאות שלנו - הצורך בראייה פנימית שתחליף את הראיה החיצונית אשר בדר"כ מובילה לטעויות גדולות והשלכות ארוכות טווח.
ראיה של פנימיות
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
ראיה של פנימיות
פרשת שלח לך בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מספרת על חטא המרגלים ומדגישה את חשיבות הראיה הפנימית על פני ראיה חיצונית והצורך בלימוד הקבלה בדורנו
השליחות של כל אחד
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
השליחות של כל אחד
פרשת שלח לך בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מעוררת אותנו להתבוננות נוקבת בשליחות שיש לכל אחד מאתנו בעולם הזה ומה הדרך להצליח בה
משברים ועליה רוחנית
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
משברים ועליה רוחנית
פרשת בהעלותך בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה עוזרת לנו בהתמודדות עם משברים על ידי התובנה שהאדם הרוחני שואף תמיד לעלות מעלה
פרשת בהעלותך
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת בהעלותך
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
בפרשה מסופר על תחילת דרך התהפוכות של דור המדבר וכנגד זה הפרשה פותחת במעשה העלאת הנרות במנורה ונותנת לנו כח להתמודד עם כל ההסתרות והמכשולים שבדרכנו
 פרשת נשא
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת נשא
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הפרשה שקשורה ישירות למתן תורה, מדברת על בירורים עדינים שחייבים להיעשות בחיים שלנו ובתוכנו. ניקיונות על מנת להגיע למצב שנוכל לשאת את ראשנו ולהגיע בקומה זקופה אל מתן תורה
מכלול של שלמות
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
מכלול של שלמות
פרשת נשא בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה חושפת את האדם כחלק ממכלול השלמות של עצמו, ביתו, עמו והאנושות כולה כהכנה מהותית לשלמות של חג מתן תורה
הקמת קומת האדם
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
הקמת קומת האדם
פרשת נשא בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מלמדת לשאת ראש ולהרים את כל קומת האדם עפ"י הספירות כדי לקבל את אור התורה בחג השבועות
 פרשת במדבר
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת במדבר
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הפרשה מגלה לנו את הסדר המופלא הקיים בבריאה ואיך כל אחד מאתנו מחוייב למצוא את מקומו, תפקידו וייעודו האישי בתוך המערכת הגדולה, איך דוקא ע"י ביטול ה'יש' הפרטי ניתן למצוא את ה'יש' הגדול
חוקי הטבע וחוקי התורה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
חוקי הטבע וחוקי התורה
פרשת בחוקותי בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מבדילה את העבודה עם חוקי הטבע וחוקי התורה ומדגישה את חשיבות הכוונה הנכונה בכל רגע
פרשת בחוקותי
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת בחוקותי
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הפרשה מורה לנו דרך לתיקון. גילוי הקו האמצעי בחיינו זו הדרך למלא את כל חסרונות נפשנו באור ולהימנע מתוצאה של קללות ודינים
הדיבור הטהור שבפה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
הדיבור הטהור שבפה
פרשת אמור בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מביאה את האזהרות שניתנו לכהנים לגבי טהרה ומתוך כך מתגלה התיקון הגדול של המסך שבפה, תיקון הדיבור והפיכתו מגס לטהור
פרשת אמור
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת אמור
דוד אגמון
פרשת 'אמור', כשמה כן תוכנה. הפרשה עוסקת בטהרת הדיבור ובאופי הרוחני של הדיבור. הדברים מתקשרים אל תקופת ספירת העומר ואל המועדים המוזכרים בפרשה, עד לייעוד הרוחני של כל אחד מאתנו
רגעי הגדלות
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
רגעי הגדלות
פרשת אמור בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מגלה שרגעי הגדלות הם אלה שיכולים להציל אותנו מרגעי הקטנות ולהעלות אותנו ממדרגת בהמה למדרגת אדם
תיקון המומים שלנו
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
תיקון המומים שלנו
פרשת אמור בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה בוחנת את תקופת ספירת העומר ומלמדת על תיקון המומים שלנו בדרך אל השלמות של מתן תורה
כוחות משיכה חיוביים
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
כוחות משיכה חיוביים
איפה הפרשה פוגשת אותך בעבודה הרוחנית ובחיים שלך? פרשות ויקהל-פקודי
דוד אגמון
ל"ט קללות ל"ט מלאכות ט"ל אורות - מהו המקום בו אפשר לתקן את הכל ולזכות להתחבר חזרה אל האור של בורא עולם? לימוד מרתק של סוגיות מפרשת השבוע על פי הקבלה והחסידות העכשווית
זוהר על הפרשה: ויקהל-פקודי
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: ויקהל-פקודי
סודות השבת וההבדלה. מה מסתתר בפנימיות מנהגי שבת?
אדיר איתן
לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
 פרשת תרומה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת תרומה
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הפרשה מתארת את התרומה שהביאו בני ישראל לבניית המשכן ואת פרטי התוכנית להקמתו. בתוך התאור המפואר אנו מוצאים רמזים רבים לגילוי האמת בחיינו ולעבודת הזיכוך המוטלת עלינו במטרה להפוך את עצמנו למשכן חי
זוהר על הפרשה: נח
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: נח
לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
אדיר איתן
זוהר על הפרשה: חיי שרה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: חיי שרה
לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
אדיר איתן
עניין תחיית המתים
זוהר על הפרשה: ויצא
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
זוהר על הפרשה: ויצא
לימוד מתוך ספר הזוהר הקדוש על פרשת השבוע
אדיר איתן
מאמר ״סתרא דסתרין״ - סוד הסודות
 פרשת ויצא
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פרשת ויצא
פנימיות הפרשה באור הקבלה והחסידות
דוד אגמון
הפרשה מגלה בפנינו את שלמותו של יעקב אבינו ודרך כך את שלמות העבודה שעל כל אחד מאתנו להגיע אליה. גילוי עבודת הצדיק, לעומת העבודה של כל אחד מאתנו בעניין ברור ניצוצות. איך כל תחומי החיים שלנו יכולים להיכנס אל מסגרת הקדושה והטוב.
פשע הופך לשפע
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
פשע הופך לשפע
פרשת נח בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מגלה מיהו נח ומיהם דור המבול ואיך ניתן להפוך את כל הרשע הזה לקבלה טובה
מצבי קטנות ומצבי גדלות
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
מצבי קטנות ומצבי גדלות
פרשת בהעלותך בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מראה את מסעות האדם בין מצבי קטנות למצבי גדלות ועל ידי כך מתגלה הכח האמיתי שבתורה
מסע כיוון החיים
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
מסע כיוון החיים
פרשת מסעי בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מלמדת כמה חשוב לכוון נכון את הרצון שלנו תוך התבוננות בתבנית הפנימית של המסעות שאנו עוברים בחיים
הכל צפוי והרשות נתונה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
הכל צפוי והרשות נתונה
פרשת מסעי בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מעוררת להתבוננות בשאלת השאלות 'הכל צפוי והרשות נתונה' ואיך זה מסתדר עם התקופה בה אנו חיים
שינוי כיוון בחיים
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
שינוי כיוון בחיים
פרשת מטות בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מגלה את כח השינוי כיצד להטות את החיים שלנו לטובה ואיך הכל תלוי בבחירה שלנו בין צדיק או רשע
מעשים מושלמים
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
מעשים מושלמים
פרשת פנחס בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מעוררת את השאלה איך מגיעים למעשה השלם לאור התקופה הלא פשוטה בה אנו חיים והכח של פנימיות התורה
כוחות של זה לעומת זה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
כוחות של זה לעומת זה
פרשת בלק בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מדברת על המלחמה הפנימית בין לוחמי האור ולוחמי החושך והנצחון המובטח בדעת נקיה
חיבור בכח הפה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
חיבור בכח הפה
פרשת בלק בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מדריכה איך להשאר מחוברים אל האור בתקופת בין המיצרים על ידי חיבור בתפילה
חקיקות של חושך
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
חקיקות של חושך
פרשת חקת בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מספרת על חוקת פרה אדומה המטהרת מטומאת מת וכיצד היא באה לתקן את החסרונות הגדולים של האדם
ענוה נגד פורענות
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
ענוה נגד פורענות
פרשת בהעלותך בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מראה איך דרך מידת הענוה הגדולה של משה רבנו מתגלה אור המנורה שמחסן נגד ניסיונות דור המדבר
ידע החיבור
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
ידע החיבור
פרשת וארא בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מדברת על טבעה הרוחני של מצרים ועל המלחמה שיש לעשות ב"אגו הגדול", המלחמה שיכולה לתת לנו חירות אמיתית
נגיעות וחיבורים
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
נגיעות וחיבורים
פרשת חיי שרה בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה נותנת הבנה מהותית של הנגיעות המגבילות שלנו והדרך לחיבורים נכונים
תיקון החסרונות
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
תיקון החסרונות
פרשת בחוקותי בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מראה את הדרך לגלות את החסרונות ולפעול לתיקונם בכח האמונה שמעל השכל
טבע הבורא והבריאה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
טבע הבורא והבריאה
פרשת בחוקותי בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מעוררת התבוננות מעמיקה בטבע הבריאה וטבע הבורא והדרך בה פועלת עלינו המערכת הרוחנית
אומנות התוכחה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
אומנות התוכחה
פרשת דברים בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מגלה את דרכי אומנות התוכחה בהן משתמש משה רבנו בדברו אל כל ישראל ומגלה איך לקרב אנשים באהבה
במעגל השנה
 • מאמר
 • מוקלט
 • וידאו
במעגל השנה
פרשת ואתחנן בדרך העבודה הרוחנית
דוד אגמון
הפרשה מחדדת את חשיבות החיים על פי מעגל השנה היהודי ומעוררת לקראת ט"ו באב ולקראת ראש השנה הקרב ובא

שאלות ותשובות

שאלות עמוקות על עץ הדעת

ישנם הרבה שאלות אבל אתחיל באחת מדוע אלוהים שם את עץ הדעת אם רצה שלא נדע. ולא רק בגלל "שרצה" לבחון את אדם וחוה?
... לשאלה המלאה

זכר לחורבן הבית בבנין חדש

אמה על אמה לא מטויחת, צריך להשאיר בכניסה לבית מבחוץ או מבפנים? תודה מראש
... לשאלה המלאה

התבוננות בנרות חנוכה

היי הרב דוד, לגבי מה שכתבת על נרות חנוכה- האם בחצי שעה יש רק להביט בנרות או ללמוד לידם תורה/ תהילים וכו׳? מה יותר גבוה? דבר שני, האם זה רלוונטי גם לבנות? כי בדרך כלל אנחנו לא מדליקות את הנרות פיזית, רק יוצאות ידי חובה. תודה
... לשאלה המלאה

תרומות

יצירת קשר/שאלות לאתראתר שומר שבת
שבת שלום
אתר מודעות אינו פעיל בשבת